کنفرانس سراسری اصلاح و بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی

نحوه ارائه مقاله

کلیه مقالات به صورت شفاهی (سخنرانی) پذیرفته شده و ارایه خواهند شد. مدت زمان ارایه هر مقاله ۱۵ دقیقه و مدت زمان پاسخ گویی به سوالات ۵ دقیقه و در مجموع ۲۰ دقیقه برای هر مقاله در نظر گرفته شده است.

لذا از ارایه دهندگان مقالات درخواست می شود متن سخنرانی خود را در قالب یک فایل power point متناسب با زمان تخصیص داده شده، از قبل تهیه بفرمایند

ارائه مقاله بصورت سخنرانی:

جهت شرکت کنندگان عزیزی که مقاله آنها بصورت سخنرانی پذیرفته شده است مدت ۱۵ دقیقه در نظر گرفته
شده است . خواهشمند است مقاله مورد نظر طوری تنظیم شود که مدت زمان در نظر گرفته شده رعایت شود.
ضمنا امکاناتی از قبیل ویدئو پروژکتور – کامپیوتر و سایر امکانات سمعی بصری جهت ارئه مقاله شما موجود می باشد.
لازم است ضمن همراه داشتن فایل مربوط  به مقاله یکروز قبل از زمان ارائه مقاله ، فایل مر بوطه در اختیار مسئول سمعی
و بصری سالن قرار داده شود.

ارائه مقاله بصورت پوستر:

شرکت کنندگان عزیزی که مقاله آنها به صورت پوستر پذیرفته شده است لازم است پوستر خود را بصورت عمودی و حداکثر به
ابعاد ۱۰۰*۸۰ سانتیمتر تنظیم و در زمان تعیین شده در محلی که اختصاص داده شده است نصب نمایند. پوستر ارئه شده باید
حاوی عنوان – نویسنده یا نویسندگان – مقدمه – روش کار – نتایج (شامل متن،جدول یا نمودار) و بحث و نتیجه گیری باشد.

٫ اندازه پوستر ۸۰× ۱۰۰ سانتیمتر و شکل آن بصورت عمودی باشد.

۲٫ متن مقالات به ­صورت دو ستون طراحی شود.

۳٫    کاغذ پوستر باید پیوسته باشد و از چسباندن چند برگ کاغذ به جای پوستر جداً خودداری نمائید. پیش از نصب پوستر خود، با مسوول نصب پوسترها که در سالن حضور دارد، هماهنگ نمائید.

۴٫    برگزارکنندگان همایش زمان مشخصی را برای ارائه پوستر تعیین و به هر پوستر شماره‏ایی اختصاص خواهند داد. زمان ارائه و شماره پوستر در سایت همایش گذاشته خواهد شد.

۵٫    کلیه پوسترها باید در ساعت تعیین شده در محل مربوطه  نصب گردند و در ساعت تعیین شده برداشته شود.

۶٫    گواهی ارائه مقاله به صورت پوستر فقط به کسانی داده می شود که پوستر خود را در زمان و تاریخ اعلام شده در محل مربوطه نصب کرده باشند. بدیهی است عدم نصب پوستر منجر به عدم صدور گواهی ارائه خواهد شد .

۷٫    حداقل یکی از نویسندگان بایستی در محل تعیین شده در طی زمان مشخص شده حضور داشته باشند تا مقاله خود را ارائه نمایند و به پرسش‌ها، پاسخ دهند. نویسنده باید قادر به پاسخ در کلیه زمینه‌های ارائه شده در مقاله باشد.

۸٫    متن فارسی صرفاً با قلم B nazanin 32 و متن انگلیسی با قلم۲۸  Times New Roman نوشته شود .

۹٫       تقسیم بندی پوستر باید شامل موارد زیر باشد:

.      عنوان همایش

آرم همایش

·     عنوان مقاله، نام نویسنده (نویسندگان)، و پست الکترونیکی وآدرس محل اشتغال  نویسنده اول

·     چکیده مقاله که گویای مسئله مورد بحث، سوابق تحقیق، کاربرد و نتیجه باشد (حداکثر ۲۰۰ کلمه)

·         مقدمه

·         روش تحقیق.

·         نتایج  تحقیق)شامل توصیه ترویجی جهت استفاده مخاطبین)

·         منابع مقاله:

  1. پوستر باید حتماً دارای عنوان بوده و با قلم تیتر ۴۰ به صورت وسط چین در بالای پوستر درج گردد. بلافاصله زیر عنوان، نام نویسنده (یا نویسندگان) با قلم تیتر ۳۲ نوشته شود. در سایر قسمت‏ها یعنی چکیده ،مقدمه ، مواد و روشها، نتایج ( شکل‏ها، نمودارها، جداول و بحث) و جمع بندی بنا به سلیقة تهیه‏کننده تدوین شود به نحوی که متن، شکل‏ها و اعداد و نوشته‏های مندرج در آنها حداقل از فاصلة ۲ متری براحتی قابل خواندن و رؤیت باشد و به نحوی تنظیم گردد که خواننده براحتی ترتیب تقدم و تأخر مطالب را تشخیص دهد.
  2. از نصب پوسترهایی که در قالب فوق تهیه نشده باشد جلوگیری خواهد شد.
  1. در تهیه پوستر از نوشتن مطالب زیاد خودداری شود و در عوض سعی گردد از طرح، تصویر و اشکال و روش‏های ابداعی استفاده شود تا مطالب بطور پرجاذبه و در مدت کوتاهی به خواننده منتقل شده و هدف از ارائة مقاله بصورت پوستر تامین گردد.
  1. مطالب به طور یکسان و با نسبت مناسب و زیبائی با هم فاصله داشته باشند.
  1. پوستر از نظر  نگارشی به دقت تصحیح گردد